Strona Główna Aktualności 82 z 85 pensjonariuszy domu opieki zakażonych koronawirusem. Tylko jedna osoba z wynikiem negatywnym